၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် (၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်) အတွက် ပထမနှစ်သင်တန်း တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအသစ်များအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

 • ၁။  ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် (ယခုပညာသင်နှစ်)၌ ပထမနှစ်(နေ့သင်တန်း) သင်တန်းတက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူအသစ်များအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး (တစ်လ ၃၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ၁၀ လ)ကို ရွေးချယ်ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ရန် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်) အနေဖြင့် (၁၃)ဦးရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

 • ၂။     ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားလိုသူများသည်-
  • (က)   လျှောက်လွှာကို ဒီနေရာမှာ here download ရယူပါ။ (သို့မဟုတ်)
  • (ခ)   ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)၊ ကျောင်းသားရေးရာဌာနသို့ ဖုန်း(၀၉-၂၅၄၅၈၇၈၉၇) ဖြင့် ဆက်သွယ်၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ၏ email သို့ပေးပို့ရန် တောင်းဆို၍ ရယူနိုင်ပါသည်။

 • ၃။   လျှောက်လွှာပုံစံများကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ လိုအပ်သော အချက်အလက်စာရွက်စာတမ်း ပြည့်စုံစွာဖြင့် ကျောင်းသားရေးရာဌာန၏ Email Address – studentaffair@ucspathein.edu.mm သို့ (Soft Copy) ပြန်လည်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည့်အပြင် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ (Hard Copy)ကို စာတိုက်မှလည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း (၇-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ သောကြာနေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ကျောင်းသားရေးရာဌာနသို့ ပေးပို့လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
  (Hard Copy) ပေးပို့လျှောက်ထားရမည့် လိပ်စာမှာ-
  • သို့
  •      မော်ကွန်းထိန်း
  •      ကျောင်းသားရေးရာဌာန
  •      ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ပုသိမ်)
  •      အမှတ်(၉)နယ်မြေ၊ ထင်းပုံဆိပ်ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့။
  •      စာတိုက်အမှတ် - ၁၀၀၁၈

 • ၄။    ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးဆုကို နှစ်စဉ် တစ်လလျှင် သတ်မှတ်နှုန်းဖြင့် စာမေးပွဲကျရှုံးခြင်း မရှိလျှင် ဘွဲ့ရသည်အထိ ဆက်လက်ချီးမြှင့်သွားမည်။
  • –  စာမေးပွဲကျရှုံးလျှင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းခံရမည်။
  • –  စာမေးပွဲပြန်လည်အောင်မြင်ပါက ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကို ပြန်လည် လျှောက်ထားခွင့် ရှိသည်။

 • ၅။    ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားသူများသည် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ပူးတွဲတင်ပြရမည် -
  • –  လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ၊ မိသားစုဓါတ်ပုံနှင့် နေအိမ်ဓါတ်ပုံ
  • –  မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ
  • –  အခြားပညာသင်ဆုလျှောက်ထားသော အခြားအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ
  • –  မိမိကိုယ်တိုင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားခြင်းအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြချက် (ကိုယ်တိုင်လက်ရေးဖြင့်)
  • –  ကျောင်းစာပြင်ပ လှုပ်ရှားမှုနှင့် အောင်မြင်မှုများ (အထောက်အထား မိတ္တူ)
  • –  ဘဝရည်မှန်းချက် (ကိုယ်တိုင်လက်ရေးဖြင့်)

 • ၆။    စည်းကမ်းချက်များ-
  • –  မိဘနှစ်ဦးနှင့် မိမိကိုယ်တိုင် (၃) ဦးစလုံး တိုင်းရင်းသား/ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။
  • –  ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကို မိသားစုတစ်အိမ်ထောင်လျှင် တစ်ဦးသာ ခံစားခွင့် ရှိပါသည်။
  • –  ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိသူသည် သင်တန်းပြီးဆုံးသော အချိန်၌ နိုင်ငံတော်က အလိုရှိ လျှင် အမှုထမ်းပါမည်ဟု ကတိခံဝန်ချက် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
  • – ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိသူများအတွက် ပြဌာန်းထားသောဝန်ခံချက်ကို ကတိပြု လက်မှတ် ရေးထိုးရမည်။

မှတ်ချက်။   ။ လျှောက်လွှာကို (၇-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ သောကြာနေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ကျောင်းသားရေးရာ ဌာနသို့ အရောက်ပေးပို့ရမည်။

→ နောက်ကျမှ ရောက်ရှိသည့် လျှောက်လွှာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
→ လျှောက်လွှာပုံစံကို ဒီနေရာ here တွင် download ရယူပါ။